Personuppgifts- och cookiepolicy

 

Utmaningarnas Hus i Malmö AB hantering av dina personuppgifter

Utmaningarnas Hus i Malmö AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Vi beskriver också vilka rättigheter du har. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Har du några frågor om denna policy kan du alltid kontakta oss på info@utmaningarnashus.se.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress när du på något sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss via hemsidan, exempelvis när när du kontaktar oss via kontaktformuläret på kontaktsidan.

När du besöker hemsidan samlar vi också in enhetsinformation – t.ex. anonymiserad IP-adress, webbplatsinställningar, operativsystem, geografisk information, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg).

När du kontaktar oss via mail eller telefon ber vi om dina personuppgifter, exempelvis namn, företag, telefonnummer och e-postadress samt vad ditt ärende gäller.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Utmaningarnas Hus i Malmö AB sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Vad vi gör med informationen

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till dig. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem.

När du kontaktar oss via e-post lämnar du dessa kategorier av uppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Ärendeuppgifter

 • Vilket innehåller följande personuppgifter

 • Namn*, E-post, Telefonnummer*

 • Meddelande i löptext

Vilket vi behandlar enligt vårt legitima intresse att svara på din förfrågan.

När du kontaktar oss via webbformuläret på vår kontaktsida lämnar du dessa kategorier av uppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Ärendeuppgifter

 • Vilket innehåller följande personuppgifter

 • Namn, E-post, Telefonnummer*, Ämne*

 • Text i meddelandefältet

Vilket vi behandlar i enlighet med ditt uttryckliga samtycke.

När du kontaktar oss över telefon angående evenemang i våra lokaler lämnar du dessa kategorier av uppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Bokningsinformation

 • Vilket innehåller följande personuppgifter

 • Namn, Företag*, E-post, Telefonnummer

 • Datum, tid och antal personer och önskat paket

Vilket vi behandlar enligt vårt legitima intresse att svara på din förfrågan.

Efter ert besök på Utmaningarnas hus kan du bli ombedd att frivilligt svara på en nöjdhetsenkät i vilken du lämnar dessa kategorier av uppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Synpunkter på ert besök

 • Vilket innehåller följande personuppgifter

 • Företag*, E-post*

 • Synpunkter och betygsättning av våra lokaler, aktiviteterna, maten och servicen

Vilket vi behandlar i enlighet med ditt uttryckliga samtycke

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Utmaningarnas Hus i Malmö AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring, spridning och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig.

Kunduppgifter kan komma att delas mellan våra systerföretag, d.v.s. att Utmaningarnas ibland delar med sig av kunduppgifter till Teamtastic Malmö AB samt Teamtastic Göteborg AB i marknadsföringssyfte.

Kunduppgifter kopplade till bokningar sparas i vårt bokningssystem. Programmet är inte onlinebaserat utan uppgifterna ligger lagrade på en lokal server.

Vi överför info från vårt bokningssystem till vårt onlinebaserade program för epostmarknadsföring, MailChimp (läs mer om hur MailChimp skyddar dina uppgifter på https://mailchimp.com/legal/privacy/). Vi för över namn, företag och mailadress och kategoriserar kunderna i Företag, Skola/Förening, Privat eller Kommunal verksamhet, för att kunna skicka relevanta erbjudanden. Man kan när som helst avregistrera sig från alla framtida utskick genom att följa en länk i utskicken eller kontakta oss.

Om Utmaningarnas Hus i Malmö AB eller en väsentlig del av Utmaningarnas Hus i Malmö ABs tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Dina rättigheter

 • Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

 • Du har rätt att kostnadsfritt, begära ett registerutdrag.

 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

 • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Kontakta oss

Utmaningarnas Hus i Malmö AB
Geijersgatan 8
216 18 Limhamn

040-510 175

info@utmaningarnashus.se

Cookies

Vad är cookies och hur fungerar de?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad använder Utmaningarnas Hus i Malmö AB cookies till?

 • Att mäta trafiken på sajten. Till exempel vilka sidor på www.utmaningarnashus.se som besökts, när och hur. Sådan statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig information.

 • För att förenkla ditt besök på www.utmaningarnashus.se.

Sessioncookies

Utmaningarnas Hus i Malmö AB använder sessioncookies. Den lever så länge din webbläsare är öppen. Om du öppnar en ny så skapas det en ny sessioncookie.

Övriga cookies

Utmaningarnas Hus i Malmö AB sparar också annan information i cookies. Vi sparar bl.a. ett slumpmässigt värde som vi använder för att hämta dina inställningar (sortering i listor, etc) i en databas.

Vilka cookies finns på vår hemsida och vad de används till

 • Drupal – cookies länkade till publiceringsverktyget (CMS) vilket webbplatsen är byggd på.

 • has_js - bestämmer om JavaScript är aktiverat så att Drupal mer effektivt kan utföra funktioner för att förbättra användarvänligheten.

Google Analytics*

Analytics används för att mäta antalet besökare och annan statistik relaterat till besöken på www.utmaningarnashus.se.

 • _utma (two years) Används för att särskilja användare och sessions.

 • _utmz (six months) Används för att spara trafikkällor eller kampanj för att kunna se varifrån besökaren kommit.

 • _utmb (30 minutes) Används för att bestämma nya sessions/besök.

 • _utmt (ten minutes) Används för att strypa förfrågningsbegäran.

*I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker. All data som hämtas in av Google Analytics för oss att mäta besökarstatistik på hemsidan är anonymiserat.

Så förhindrar du att cookies lagras

 • Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner.

 • Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra tillgång till medlemssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga.

Mer information om hur du kan förhindra cookies kan du läsa på http://www.allaboutcookies.org.

Ändring av personuppgifts- och cookiespolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Vi kommer meddela ändring på www.utmaningarnashus.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn.