Förening/Skolklass

Vikten av teamwork och lagkänsla för idrottslag behöver vi knappast poängtera, men gemenskap och glädje är minst lika viktigt och det gäller självklart alla skolklasser.

Vi har därför bestämt oss för att premiera er lite extra så ni ska kunna få möjligheten att upptäcka detta i praktiken.

Förening eller Skolklass?  Bättre priser måndagar & lördagar!

Priser per person inkl moms 

• 1.5 timme 195 kr
• 2 timmar 245 kr
• 2.5 timmar 295 kr
• 3 timmar 345 kr

PS! Rekommenderad ålder från 15 år alt. över 10 år och i vuxet sällskap.

Är ni under 15 år? Besök vår lillebror mitt i stan http://www.teamtastic.se