Team Factory

I vårt spel Team Factory kommer deltagarna att ställas inför varierande uppdrag som alla ska lösas med hjälp av samarbete. 

Alla tävlande lag startar i olika rum/ytor, och roterar mellan de olika övningarna under spelets gång tills alla lag har passerat alla stationer. I detta spel kan vi ta ut svängarna vad gäller rekvisitan och bygga in extra mycket interaktivitet i uppgifterna.

Beroende på hur lagen löser uppgifterna kommer de att nå en level mellan 0-10 i varje utmaning. Målet är att höja snittet så mycket som möjligt, dvs nå den högsta Team Factorn!

  • Inomhus/utomhus
  • Tidsåtgång 90 minuter (flexibelt)
  • 20-75 personer
  • Pris från 9500 kr ex moms.
    + 200 kr per deltagare över 20 personer

För mer info & bokning ta kontakt med Olle
Tel: 0708-89 90 11
E-post: olle@utmaningarnashus.se

Vår plattform för alla mobila lösningar http://www.aktivkonferens.se